• apple-branch-crop-635705
  • plantaza vinograda
  • plantaza voca
  • cvetanje voca
  • ruza

Featured Product

[wcps id='1791']

Podloge za sadnju jabuka

Danas se za jabuku uglavnom koriste vegetativne podloge različite bujnosti. Navodimo one koje se kod nas najčešće koriste. M.9 je kržljava podloga koja je u poslednje vreme najtraženija podloga za kalemljenje jabuke. Ova... DETALJNIJE