• Podloge za sadnju jabuka

Podloge za sadnju jabuka

Kategorija: Voće | 0

Danas se za jabuku uglavnom koriste vegetativne podloge različite bujnosti. Navodimo one koje se kod nas najčešće koriste.

M.9 je kržljava podloga koja je u poslednje vreme najtraženija podloga za kalemljenje jabuke. Ova podloga se koristi za gustu sadnju, gde se redovno primenjuju sve agro i pomotehničke mere. S obzirom da ima jako plitak i slabo razvijen korenov sistem, potrebno je navodnjavanje, a takođe i naslon. Sorte jabuke kalemljene na njoj rano prorode i redovno i obilno rađaju. Plodovi su krupni i nešto ranije sazrevaju nego na ostalim vegetativnim podlogama. Na nju treba kalemiti srednje bujne ili bujne sorte jabuke. Osetljiva je na bakterioznu plamenjaču. U poslednje vreme sve više se koriste klonovi podloge M.9: M.9 EMLA, M.9-337, M.9-339, Pajam 1, Pajam 2, od kojih je danas najrašireniji klon M.9-337, bezvirusni klon iz Holandije koji ima oko 10% manju bujnost od izvorne M.9.

 

M.26 je slabo bujna podloga, koja je nešto bujnija od M.9. Ova podloga ima razvijeniji korenov sistem koji se bolje ukorenjava pa se sorte mogu gajiti i bez naslona. Na ovu podlogu se kaleme srednje i slabo bujne sorte uključujući spur klonove crvenog delišesa. Formira dosta vazdušnih korenova pa je preporuka da se ne kalemi visoko. Osetljiva je na krvavu vaš i trulež korenovog vrata (Phytophthora spp.), a veoma osetljiva na bakterioznu plamanjaču. Najrašireniji klon je M.26 EMLA. MM-106 je srednje bujna podloga. Dobro se ukorenjava i sorte kalemljene na njoj mogu se gajiti bez naslona. Koristi se kao podloga i za jabuke stubastog tipa rasta. Otporna je prema krvavoj vaši, a osetljiva je na trulež korenovog vrata, pogotovo na loše dreniranim zemljištima. Izdanci se odlično ožiljavaju nagrtanjem u matičnjaku.

 

A2 je švedska podloga. Ona je jedna od najkvalitetnijih podloga iz grupe bujnih vegetativnih podloga. Bujnija je u odnosu na MM-106 za 30–40%. Odlično se ukorenjava i nije probirač zemljišta. Dobre rezultate daje kako na težim, tako i na lakim zemljištima, osim tamo gde dolazi do zadržavanja vode jer je osetljiva na trulež korenovog vrata. Pokazala se dobrom i na peskovitom zemljištu. Dobro se ožiljava. Treba joj dati prednost na lošijim zemljištima, mestima gde duvaju jači vetrovi i za jabuke stubastog tipa rasta.

 

Preuzeto sa: http://polj.uns.ac.rs/sites/default/files/udzbenici/Udzbenik-Vocarstvo-i-vinogradarstvo-A4.pdf