Da bi se lešnici gajili uspešno i da bi prinosi bili zadovoljavajući mora se voditi računa o nizu faktora koji utiču da proizvodnja bude rentabilna. Zato je neophodno poznavati biljku, uslove koji biljci odgovaraju, tehnologiju proizvodnje…

Leska daje ukusne plodove, a i samo drvo može da ima razne namene. Za vas smo pripremili sveobuhvatni vodič o gajenju lešnika. Saznajte sve o sadnji, obradi zemljišta, oprašivanju, vrstama, orezivanju i berbi ove voćke, kao i štetočinama koje je napadaju.

U prirodi leske rastu do 700 metara nadmorske visine.

Najviše lešnika proizvede se u Turskoj, deo oko Crnog mora, i to čak 70% svetske proizvodnje ove voćke. Italija proizvodi 20% svetske proizvodnje, a Šanija, Francuska, Azerbejdžan i Amerika proizvode ostalih 10%.

Leska je biljka kojoj je izuzetno potrebna svetlost. U zasenjenim uslovima slabije obrazuje cvetne pupoljke i cvetaju na periferiji krošnje i zato joj je rodnost smanjena. Zato je treba gajiti na osunčanim položajima radi boljeg iskorištavanja sunčeve svetlosti.

Niske temperature se negativno odražavaju u raznim delovima biljke (cela biljka smrzavana 22-26 stepeni C, cvet na-5, a temperature od -9 do -11 negativno utiču na oprašivanje ioplodnju). Rizik nastaje ako u vreme punog cvetanja naglo dođe do temperaturnih oscilacija.

Lešnici uspevaju na različitim zemljištima, ali im najbolje odgovaraju peskovito-glinovita i humusno-karbonatna zemljišta. Ne odgovaraju mu siromašna, suva  i  kisela zemljišta.

Treba voditi računa o: osobinama sorte, ekološkim činiocima, nameni plodova (industrijska prerada, stona  ili kombinovana upotreba), a posebno o mogućnostima oplodnje.  Sorte leske su uglavnom stranooplodne i zato se mora dobro odabrati glavna sorta, dopunska i sorte oprašivača.

Kosford
Kosford
Plod Kosford lešnika je srednje krupnoće. Sazreva srednje kasno, krajem septembra meseca. Ljuska ploda je tanka - izrazito crvene boje kada sazri kao i jezgro koje je glatko i crveno. U grozdu ima prosečno 1,5 ploda a po ne nekim izvorima 2 do 4 ploda.
Detaljnije
Halski Džin
Halski Džin
Plodovi lešnika Halski Džin sazrevaju za branje krajem avgusta ili početkom septembra meseca. Plod je vrlo krupan,okruglasto-koničnog oblika i malo pljosna. U grozdu ih ima do 5 komada. Ljuska je tamno smeđe boje. Omotač je dug, u ravni ploda ili malo duži. Radman jezgra je oko 37%.
Detaljnije
Lambert
Crveni Lambert
Lešnik sorte crveni lambert sazreva za branje krajem avgusta. Omotač je duži od ploda a ljuska srednje tvrdoće lepe prugaste površine. S obzirom da je omotač vrlo razvijen, redovno se bere a ne trese.U grozdu može biti i do 7 plodova.
Detaljnije