sky rocket
SKY ROCKET
Kleka Sky Rocket je zimzeleni četinar valjkastog – piramidalnog oblika, visine do 5 m, zeleno –plave boje četina. Pogoduju mu osunčane pozicije kada njegova srebrno plava boja postaje izražajnija. Koristi se za samostalnu sadnju, u grupi, za oivičavanje terena.
Detaljnije
Veriegeta
VARIEGATA
Kleka Variegata je biljka je zelene boje, mestimično prošarana žutim segmentima. Pogoduju joj osunčane pozicije i blaga senka. Koristi se za samostalnu sadnju, u grupi, sadnju u kamenjarima i pokrivanje kaskada u vrtovima.
Detaljnije